سرمقاله/ مجازات از دیدگاه اسلام موضوعیت دارد یا طریقیت؟
65 بازدید
محل نشر: دادرسی » آذر و دی 1380 - شماره 29
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی