سرمقاله: نگرش فرایندی به حلقه مفقوده در مدیریت قضایی
31 بازدید
محل نشر: دادرسی » فروردین و اردیبهشت 1383 - شماره 43
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی