سرمقاله: شان نظارتی قوه قضاییه در قانون اساسی
29 بازدید
محل نشر: دادرسی » مرداد و شهریور 1381 - شماره 33
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی