مسئولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بردیه
38 بازدید
محل نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی